Kalastus ja rajoitukset

Pyydysyksiköt, erikoisluvat ja maksut

1. Pyydysyksiköt.

 • pienosakkaille myydään korkeintaan 10 pyydysyksikköä
 • ne osakkaat, joilla omistusosuus määrittelee suuremman kuin 10 pyydysyksikköä myydään omistusosuutta vastaava määrä pyydysyksiköitä
 • alueella asuville, mökkiläisille ja ulkopuoliselle kalastajalle myydään korkeintaan 10 pyydysyksikköä per kalastaja
 • pyydysyksikön hinta osakkaille, alueella asuville ja mökkiläisille on 1.5.2016 alkaen 4 €
 • pyydysyksikön hinta ulkopuolisille on 4 €, ei oikeuta nuottaukseen, uisteluun tai koskikalastukseen
 • uistinluvat ja koskiluvat myydään ei osakkaille erikseen
 • pyydysmerkeistä ja yksikköhinnoista päätetään vuosittain osakaskunnan kokouksessa
 • hoitokunta myöntää mahdolliset troolausluvan ja päättää luvan hinnasta
 • Liekuneella ja Vahvajärvellä Vahvamäen osakaskunnan alueella kalastus sallittu Vahvamäen, sekä Hirvensalmen osakaskunnan luvilla (ei koske ansiokalastusta)

Yksikkömäärät

 • Nuotta 10 yksikköä
 • verkot jokaista alkavaa 90 m2 kohden: 1 yksikkö, esim. alla olevan mukaisesti:
   1. enintään 3 m x 30 m 1 yksikköä
   2. 3 – 6 m x 30 m 2 yksikköä
   3. 3 – 6 m x 60 m 4 yksikköä
 • katiska 0 yksikköä
 • pitkäsiima (max.100 koukkua) 1 yksikköä
 • isku- ym. koukut 10 kpl, 1 yksikköä
 • tuulastus: 0 yksikköä
 • rysä tai paunetti, korkeus alle 2 m: 1 yksikkö
 • Isorysä, avorysä tai paunetti korkeus yli 2 m: 5 yksikköä
 • virvelöinti / uistin: 1 yksikkö, kuusi uistinta / kuusi yksikköä
 • rapumerta: 1 yksikkö / 5 mertaa

  2. Erikoisluvat.

  2.1 Heitto- ja vetouistelulupa

Osakaskunnan vesialueet ja syvänteet ovat paikoin kapeita ja rantarakentaminen runsasta. Ryökäsvesi-Liekuneella on lisäksi venereittejä, vesiliikennettä ja muuta kalastusta väylien läheisyydessä. Tämän vuoksi viehekalastuksen järjestämisessä on lähdetty siitä, että viehekalastus ei saa aiheuttaa häiriötä vesiliikenteelle, muille viehekalastajille tai kalastajaryhmille. Osakaskunta myy viehekalastukseen soveltuvaa kalastuslupaa. Vetouistelulupa oikeuttaa käyttämään enintään 6 viehettä kalastuksessa Mökkiyrittäjälupa on tarkoitettu mökkien tai kiinteistöjen vuokraajalle (Y-tunnus), jolloin vuokralaiselle kuuluu kalastuslupa vuokrauksen ajalle. Matkailuyrittäjälupa on ohjelmapalveluyrittäjille tarkoitettu kalastuslupa, jonka yrittäjä voi nykyisin hakea myös vaihtoehtoisesti alueellisesta ELY-keskuksesta. Mökki- ja matkailuyrittäjäluvat myöntää osakaskunnan hoitokunta hakemuksesta osakaskunnan kokouksen valtuuttamalla päätöksellä.

Vetouistelulupa

 • 10 € / 2 vrk, 20 € / viikko, 40 € / vuosi
 • Mökki- ja matkailuyrittäjälupa 60 €

Kalastusluvan ehdot.

 1. Vuosilupa on 1.5 – 30.4.
 2. Vetouistelulupa oikeuttaa käyttämään korkeintaan 6 viehettä
 3. Kalastaja sitoutuu noudattamaan kalastusluvan ehtoja lunastamalla kalastusluvan. Lupa on henkilökohtainen ja veneessä vähintään yhdellä on oltava kalastuslupa. Mökkiyrittäjäluvalla kalastavalla on oltava mökkiyrittäjämerkki ja kuitti kiinteistön vuokrauksesta.
 4. Rasvaevälliset järvitaimenet (2015 alkaen) ja –lohet (vuodesta 2017 alkaen) on vapautettava luonnonkantojen elvyttämiseksi.
 5. Nieriän, järvitaimenen ja -lohen alamitta on 60 cm ja kuha 50 cm (Puulan kalastusalueen päätös).
 6. Saaliskiintiö on 3 rasvaevätöntä lohikalaa per vuorokausi per kalastaja.
 7. Vieheissä suositellaan käytettäväksi korkeintaan kolmea koukkua vapautettavien kalojen vioittumisen vähentämiseksi.

Kalasta vain niin monella vavalla kuin pystyt hallitsemaan ja tarkistamaan ne riittävän usein kapeilla vesialueilla ja häiritsemättä vesiliikennettä tai muuta kalastusta. Seisovien pyydysten osalta tulee noudattaa lain edellyttämään 50 m vähimmäisetäisyyttä. Rantakiinteistöjen osalta tulee noudattaa lain vaatimaa häirinnän välttämistä, suositus 100 metriä.

2.2 Ansiokalastajalupa

Osakaskunnan alueella on Ryökäsvedellä, Liekuneella ja Vahvajärvessä yhteensä noin 10 nuotta-apajaa, jotka hyvinä muikkukausina soveltuvat joko pää- tai sivutoimiseen ansiokalastukseen. Troolauslupa voidaan myöntää vain yhdelle troolille. Mikäli troolauslupa myönnetään, Puulan kalatalousalueen laatimia troolaussääntöjä noudatetaan.

Osakaskunta myy ansiokalastajalupaa kalastajille (Y-tunnus), joka kuuluu ammattikalastajarekisteriin tai joka laissa luokitellaan ammattikalastajaksi. Hinnoittelusta ja ehdoista päättää osakaskunnan kokous hoitokunnan esityksen pohjalta. Luvan myöntää osakaskunnan vuosikokous. Lupa voidaan myöntää trooli-, nuotta-, rysä- tai verkkokalastukseen enintään 5 vuodeksi kerrallaan.

2.3 Nuottalupa

Nuottaus on mahdollista osakkaille 1.5.2016 alkaen, kun nuottaajalla on käytössään 10 yksikköä. Erillistä nuottauslupaa ei ole.

2.4 Ravustuslupa

Osakaskunta myy osakkaille ravustuslupia. Ravustuslupia ei myydä Saarvalle. Ravustusluvan hinta on 1.5.2016 alkaen 4€ / 5 mertaa, enintään 40 mertaa per kalastaja. Nimi ja yhteystiedot merkittävä kohoon.

Kalastusta koskevat määräykset, rajoitukset ja alamitat. Alle 10 cm ravulla ei kaupallista merkitystä (alamitta suojelisi kantaa, sillä rapu kerkiäisi edes muutaman kesän lisääntyä).

Ravustus on kiellettyä toistaiseksi Saarva järvessä heikon jokirapukannan vuoksi. Täpläravun istuttaminen on ehdottomasti kiellettyä alueen vesistöihin.

Erilaiset rauhoitukset/rajoitukset löydät täältä.