Hirvensalmen osakaskunta

Hirvensalmen osakaskunta on perustettu EU:n osarahoitteisen kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishankkeen toimesta yhteistyössä osakaskuntien ja kalastusalueen kanssa. Puulan kalastusalue on jaettu kalakantojen hoitamisen, kalastuksen järjestämisen ja osakaskuntien välisen yhteistyön suhteen viiteen eri yhteistoiminta-alueeseen, yksi näistä on Ryökäsvesi – Liekune – Vahvajärvi vesistökokonaisuus. Osakaskuntien myönteinen suhtautuminen asiaan johti siihen, että 20 osakaskuntaa yhdisti alueensa muodostaen noin 6 200 ha uuden Hirvensalmen osakaskunnan.

Hirvensalmen osakaskunta on muodostunut seuraavista osakaskunnista:

  • Kirkonkylän osakaskunta, Inkisen osakaskunta, Kilkinkylän osakaskunta, Muuttosalmen osakaskunta, Särkiniemen osakaskunta, Tornialan osakaskunta, Pöyrynkylä 8 osakaskunta, Hämeenmäki 1-3 ja 5 osakaskunta, Niinimäki 1-2 osakaskunta ja Monikkala 6-7 osakaskunta.

  • Vain osa seuraavista osakaskunnista: Kotkatveden osakaskunta, Pöyryn 1-7 osakaskunta, Parkkola 2 osakaskunta,Suonsalmi osakaskunta, Ripatin ja Suonsalmen osakaskunta, Malvaniemen osakaskunta, Säiniö – Kaihlanen osakaskunta, Monikkala 1 yhteinen alue, Monikkala 2-4 osakaskunta, Monikkala 5 osakaskunta ja Hämeenmäki 1-3 ja 5 osakaskunta.


hanketta on rahoittanut EU:n osarahoitteinen kestävän kalastuksen ja luontomatkailunkehittämishanke 2011-14    alue

hanketta on rahoittanut EU:n osarahoitteinen kestävän kalastuksen ja luontomatkailunkehittämishanke 2011-14